DO Black – kreditkortet med en koldioxidgräns

Det svenska fintech-bolaget Doconomy lanserar nu det första kreditkortet som inte bara hjälper kunder att både spåra och mäta sina koldioxidutsläpp i samband med konsumtion, men som också sätter en gräns för hur mycket vi kan konsumera. Med Doconomys premiumkort DO Black är kreditlimiten baserad på kg CO2 istället för den traditionella monetära kreditgränsen.

“Många företag tar redan steg för att sänka sina utsläpp och skapa en mer hållbar framtid. Människor tänker också på klimatet i deras dagliga liv, inklusive att fatta mer informerade beslut om vad de köper. Därför är vi glada att välkomna det här initiativet av Doconomy”, säger UN Climate Change Executive Secretary Patricia Espinosa.

Kunder får ett enkelt verktyg för att halvera sina koldioxidutsläpp i linje med Agenda 2030. Man kan även kompensera för utsläppen genom projekt som uppfyller kriterierna för United Nations certified green projects.

“DO Black är ett resultat av vårt samarbete med Doconomy, och är ett exempel på en helt ny typ av byråuppdrag där hållbarhet och spårbarhet kopplas till affärsmodellen. ”För mig representerar RBK en modell där kommunikation och affärsmodellsutveckling genererar värdeskapande innovation. DO Black är en sådan innovation och ett direkt resultat av samarbetet mellan Doconomy och RBK”, förklarar Doconomy Founder Johan Pihl.

Dessa projekt kan vara allt ifrån ugnar med renare förbränning, vindkraft eller förbättrad avfallshantering, projekt som alla kan komma att bidra till en global utsläppsminskning.

“Medan länder arbetar för att minska klimatförändringar genom Parisavtalet är det tydligt att vi behöver mycket mer ambitiösa klimatåtgärder, och vi behöver dem nu. Men regeringar kan inte ensamma lösa klimatförändringen”, säger UN Climate Change Executive Secretary Patricia Espinosa.

För att uppnå målet för Parisavtalet och undvika en irreversibel klimatkris, måste de globala utsläppen sjunka med hälften till 2030 och sedan fortsätta att minska för att nå klimatneutralitet till mitten av århundradet.

I stället för ett premiumkort som har de typiska bonusarna som driver ytterligare konsumtion är DO Black ett radikalt och innovativt verktyg för att skydda vår planet. Det är det första kreditkortet med en utsläppsgräns för din klimatpåverkan och som bidrar till en mer hållbar framtid.

“Vi behöver alla förlika oss med hur brådskande situationen är och snabbt byta till en mer ansvarsfull konsumtion. Med DO Black finns det inga fler ursäkter. Genom vårt samarbete med FN:s Klimatkonvention och Mastercard, kommer DO möjliggöra för människor att ´bidra till att nå utsläppsmålen 2030 och framåt”, säger Doconomy CEO Nathalie Green.

Läs mer om hur Doconomy bekämpar klimatförändringarna genom ansvarsfull konsumtion och samarbeten på doconomy.com/black

DO Black main