Civil Rights Defenders

UTMANING

Civil Rights Defenders kämpar för att skydda mänskliga rättigheter och utsatta människorättsförsvarare. Organisationen vill öka kännedomen om sitt arbete och därmed skapa bättre förutsättningar för att kunna hjälpa utsatta journalister och andra människorättskämpar i odemokratiska länder. Hur skulle RBK på ett innovativt och kreativt sätt kunna skapa världsomspännande uppmärksamhet kring Civil Rights Defenders arbete?

 

LÖSNING

Istället för att gå direkt på hur vi skulle kommunicera organisationens pågående arbete, valde vi att först lägga kreativt fokus på vad vi skulle kunna göra för att skapa uppmärksamhet. Hur skulle vi kunna agera på ett nytt banbrytande sätt?

Lösningen fanns i en korsning av internet of things och sociala media. Vi utnyttjade digitala möjligheter att lyfta fram de personer som kämpar på fältet för mänskliga rättigheter.

 1. Vi utrustar människorättsförsvarare med GPS/GSM-baserade överfallsalarm och kopplar upp dem mot sociala media.

2. Därmed kan vem som helst i världen omedelbart upptäcka om våra journalister utsätts för övergrepp. Det fungerar avskräckande på makthavare när ”världen ser” och gör våra människorättshjältars arbete lite säkrare.

 

RESULTAT

Inom 4 veckor nådde vi en redaktionell räckvidd på över 1 miljard människor. En mängd ledande media som Bloomberg, BBC,  Mashable, Wired, Newsweek och Al Jazeera rapporterande om projektet, som också nådde en räckvidd i sociala medier på över 800 000.

REFERENS

”RBK har visat prov på en enastående innovationskraft och kreativitet, som verkligen gjort skillnad för oss”

Robert Hård, VD Civil Rights Defenders

 

OM CIVIL RIGHTS DEFENDERS

En oberoende expert-organisation som bildades 1982 med syfte att försvara de mänskliga rättigheterna, och då i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna, och stärka utsatta människorätts-försvarare.

  • The Natalia Project
    CRD_video